اعزام هیات تجاری اقتصادی از ایران به بزرگترین نمایشگاه پتروشیمی آسیا و نمایشگاه نفت و گاز چین ، ۲۹ مرداد الی ۵ شهریور ماه
تاریخ خبر : 1395-05-02