اعزام هیات تجاری اقتصادی به یکی از معتبر ترین نمایشگاه های صنعت مبلمان ، دکوراسیون ، سبک زندگی و سلامت در چین - ۱۷ الی ۲۵ شهریور
تاریخ خبر : 1395-05-03