شرکت مدیریت و توسعه صادرات ایتسیا - هلدینگ

با اندوخته بیش از دو دهه تجربه و فعالیت تخصصی  در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجارت بین الملل، تمرکز شرکت بر توسعه اقتصادی و تجاری فعالیت ها و از همه مهمتر صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

ایتسیا نه تنها در عرصه تدوین استراتژی  توسعه تجاری از ایران به روسیه فعالیت داشته بلکه نسبت به گسترش همکاری ها و جلب نظر بزرگترین شرکت های اقتصادی و تجاری فعال در قدراسیون روسیه برای حضور در کشور ایران برنامه ریزی نموده است.

از دیگر اقدامات منحصر بفرد ایتسیا قراردادهای استخدام و بکارگیری نیروهای فنی ماهر و متخصص در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین آی تی میباشد.


IMG_3662 copy
ProPartners-1 copy
Dako copy
CEEC China copy

KSOR2
ROSSOIL
DNK2
abnoos copy

JSB
HBKISH
baspar
Petromole

WhatsApp ITCIA WhatsApp