اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی استان فارس 

صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی

اتاق بازرگانی به عنوان یکی از قدرتمندترین مراکز ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت و از طرفی مرکز تجمیع تخصصی فعالین اقتصادی و تجاری
می باشديكي از اهداف مهم اتاق، آموزش حين كار است. در جهان امروز اقتصاد مرزهاي جغرافيايی بين كشورها را درنورديده و بازارهاي كشورهای دنيا را آماج اهداف خود قرار داده است. با توجه به شرايط در حال تغيير اقتصاد جهانی و شيوه‌های متفاوت مواجه شدن با چالش‌های موجود در امر تجارت بين الملل، لازم است تجار همگام با تحولات موجود، تصميمات كارآمدتري اخذ نمايند و با ترفندهاي رقباي تجاري خود آشنايی پيدا كنند تا موجبات ضرر و زيان در كار تجارت فراهم نشود. ارتقاي دانش تخصصي فن تجارت، آشنايی بازرگانان به قوانين و مقررات مالياتی، بيمه، گمرك، مسايل ارزی و بانكی به ويژه در امر تجارت جهانی از اهداف مهم اتاق بازرگاني  به شمار‌ می آيد.

شرکت مدیریت و توسعه صادرات ایتسیا به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی و فعال در کمیسیون های اصلی تجاری تلاش بر همکاری و راهبری در تدوین نقشه راه تجاری در کشورهای بازارهدف نموده و خدمات متعددی را در قالب مشاوره و مشارکت عملیاتی می نماید.


اتاق تعاون ,  استان فارس , ایران

اتاق تعاون، به عنوان محبوب ترین موسسه مردمی در بخش تعاونی، تمام تلاش خود را برای توسعه جامع و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در زمینه های مختلف تولید ، صنعت و تجارت اختصاص داده است.

اتاق تعاون به عنوان یکی از اولین موسسات اجتماعی مردم نهاد  در بسیاری از کشورهای جهان دارای جایگاه مهمی است و رابطه ای مهم و موثر با نهادهای دولتی دارد.

ITCIA به عنوان شرکت توسعه و مدیریت صادرات و واردات، در راستای تجمیع محصولات صادراتی و ایجاد برند تجاری در بازارهای هدف با تدوین نقشه راه تخصصی برای برنامه ریزی و همکاری موثر در این راستا اقدام نموده است.


WhatsApp ITCIA WhatsApp