شرکت مدیریت و توسعه تجارت ایتسیا مفتخر به ارایه خدمات بین المللی در امور مرتبط با توسعه و مدیریت تجارت ، برند سازی تخصصی و صادراتی بین المللی و همچنین مدیریت در تشکیل سبد محصول استاندارد صادراتی ، صادرات خدمات فنی و مهندسی  ،  تجاری سازی ، برندینگ ، مارکتینگ شامل بازاریابی و بازارسازی بین المللی ، مذاکره و عقد قراردادهای تجاری با فروشگاه های زنجیره ای ، تهیه و مستند سازی نقشه راه تجاری ، مشاوره و مدیریت و جذب سرمایه در پروژه های تعریف شده ، مشاوره سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی و تجاری ، اجرای نمایشگاه ها تخصصی و همایش ها و سمینارهای بین المللی آموزشی و مدیریتی و همچنین اعزام هیات های تجاری و اقتصادی میباشد.
تمرکز فعالیت های اقتصادی و تجاری شرکت بر توسعه واردات و صادرات تخصصی با کشور فدراسیون روسیه و سایر کشورهای مشترک منافع (جمهوری قزاقستان ، ارمنستان ، ... )  و همچنین همکاری با شرکت های بین المللی فنی و مهندسی و تدوین نقشه راه نوین برای استراتژی تجارت خارجی میباشد.

 

شرکت مدیریت و توسعه تجارت ایتسیا

با اندوخته بیش از دو دهه تجربه و فعالیت تخصصی  در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجارت بین الملل، تمرکز شرکت بر توسعه اقتصادی و تجاری فعالیت ها و از همه مهمتر صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

ایتسیا نه تنها در عرصه تدوین استراتژی  توسعه تجاری از ایران به روسیه فعالیت داشته بلکه نسبت به گسترش همکاری ها و جلب نظر بزرگترین شرکت های اقتصادی و تجاری فعال در قدراسیون روسیه برای حضور در کشور ایران برنامه ریزی نموده است.

از دیگر اقدامات منحصر بفرد ایتسیا قراردادهای استخدام و بکارگیری نیروهای فنی ماهر و متخصص در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین آی تی میباشد.

WhatsApp ITCIA WhatsApp