شرکت مدیریت و توسعه تجارت ایتسیا مفتخر به ارایه خدمات بین المللی در امور مرتبط با توسعه و مدیریت تجارت ، برند سازی تخصصی و صادراتی بین المللی و همچنین تشکیل سبد محصول استاندارد صادراتی ، خدمات تخصصی در کلیه مراحل طرح توجیهی اقتصادی و فنی ، طراحی و اجرای خط تولید ، تجاری سازی ، برندینگ ، مارکتینگ شامل بازاریابی و بازارسازی بین المللی ، مذاکره و عقد قراردادهای تجاری ، تهیه و مستند سازی نقشه راه تجاری ، مشاوره و مدیریت و جذب سرمایه در پروژه های تعریف شده ، مشاوره سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی و تجاری ، اجرای نمایشگاه ها تخصصی و همایش ها و سمینارهای بین المللی آموزشی و مدیریتی و همچنین اعزام هیات های تجاری و اقتصادی میباشد.

تمرکز تجاری شرکت بر واردات و صادرات تخصصی در کشور فدراسیون روسیه و سایر کشورهای مشترک منافع (جمهوری قزاقستان ، ارمنستان ، ... ) میباشد و همچنین همکاری و توسعه تجاری با چین ، کشورهای منطقه خلیج فارس نیز مورد توجه است.

 

شرکت مدیریت و توسعه تجارت ایتسیا

تجربه و فعالیت تخصصی بیش از دو دهه مدیران ارشد شرکت در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجارت بین الملل، بخصوص در منطقه کشورهای حوزه خلیج فارس(GCC) و خاور دور (چین، کره، مالزی و اندونزی) و همچنین منطقه قفقاز(فدراسیون روسیه و کشورهای مشترک منافع) و مشاهده روند حرکت و رشد سرمایه در بازارهای جدید که بر اساس مطالعات انجام شده و نقشه راه تجاری به عنوان کشور بازار هدف، فدراسیون روسیه و همچنین کشور های مشترک منافع (CIS) را دارای اهمیت و آینده روبه رشد تجاری و اقتصادی نشان می دهد، لذا تمرکز برنامه توسعه تجاری و کانون فعالیت شرکت مدیریت و توسعه تجارت ایتسیا با مرکزیت مسکو، در این منطقه قرار گرفته است.


WhatsApp ITCIA WhatsApp