برنامه نویس و کدنویس / متخصص IT

شرکت ایتسیا (روسیه) در راستای توسعه روابط خارحی تجاری و اقتصادی و ایجاد فرصت کارآفرینی و درآمد ارزی برای هموطنان ایرانی نسبت  به استخدام نیروی متخصص کدنویسی و برنامه نویسی (از جمهوری اسلامی ایران) جهت همکاری در پروژه های مرتبط با شرکت های معتبر نرم افزاری فدراسیون روسیه اقدام نموده که این برنامه شامل استخدام و بکارگیری متخصصین کد و برنامه نویسی در قالب تیم های تخصصی برنامه نویسی  در قالب تخصص های ذکر شده میباشد.

پس از بررسی فرمهای ارسالی متقاضیان و در صورت تایید اطلاعات ارسالی نسبت به معرفی نیروی متخصص به شرکت نرم افزاری معتمد در ایران جهت مذاکرات رسمی  دعوت به همکاری اقدام گردیده و پس از طی روند گزینش و تایید صلاحیت تخصصی و امضای قرارداد همکاری در قالب گروه تیم نرم افزاری و بر مبنای پیشرفت پروژه با شرکت داخلی به همکاری مشغول میگردند .

فرصت شغلی استخدام برنامه نویس (از راه دور)

لطفا فرم را کامل تکمیل نموده ، درج اطلاعات در فیلدهای ستاره دار و همچنین ارسال رزومه و سوابق کاری جهت بررسی الزامیست.

  • اطلاعات و مشخصات فردی

  • اطلاعات و مشخصات تخصصی

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
WhatsApp ITCIA WhatsApp